Sättra samfällighet i Roslagen .

Vad pågår i styrelsen?

För att hålla våra medlemmar uppdaterade om de aktiviiteter som styrelsen arbetar med kommer vi här på hemsidan att ge kontinuerliga uppdateringar från våra styrelsemöten. Som nytillträdd ledamot och web-ansvarig vill jag börja med att tacka de ledamöter som avgick, många av dem har lagt ner extremt många timmar på att få sina ansvarsområden att fungera, detta utöver heltidsarbete och familj.


Under förra året fick många medlemmar bekymmer med såväl fiber som vatten och våra vägar blev rejält gropiga. Dock, utan de många och tidskrävande insatser som förra styrelsen gjorde hade det varit än mer besvärligare.
Vi i styrelsen är ju medlemmar med ett privatliv precis som alla andra i föreningen. Det är inte precis rusning till att bli vald in i styrelsen, snarare har många avgått i förtid. Vad beror detta på? En av anledningarna kan vara att det inte alltid har varit en bra dialog mellan medlemmar i föreningen och styrelsen samt att det har varit för höga förväntningar på vad styrelsen ska genomföra.


Vi hoppas att vi kan få till en bättre dialog - från båda håll, ifall någon känner att ni inte blivit korrekt bemött av styrelsen. När du kontaktar oss, var saklig i dina frågor och kom gärna med konstruktiva förslag. Med uppdateringar om vilka aktiviteter som pågår hoppas vi också att det ska bli tydligare kring det som samfälligheten har att hantera.

Information från styrelsen - augusti

Poolsäsongen lider mot sitt slut
Söndag den 21 augusti är sista dagen poolanläggningen är öppen för bad. Styrelsen tackar alla sommararbetare för era insatser, toppenbra jobb allihop!
Vi tackar även Pelle, som är ansvarig från styrelsens sida, för handledning av sommararbetarna.
Ett stort tack även till Remyga som hjälpt till med att reparera den automatiska klordoseringen och Pjoter för den tekniska rådgivningen. Med en sommar som denna är vi supernöjda med att ha kunnat erbjuda bad i poolen!
Nu går vi in i höst- och vintersäsongen och då är enbart bastu och duschar öppna.
Vi har tyvärr också haft inbrott i vårt förråd med verktyg i bastuanläggningen, där tjuvarna gjorde rent hus. Polisanmälan är gjord. Vi kommer nu förbättra säkerheten kring anläggningen.

Uthyrning av släpvagn
Vi förtydligar att kostanden för hyra av släpvagn gäller per dygn. Det kommer att vara möjligt att hyra släpvagnen från 15 april t o m 31 oktober. Därefter ställs släpvagnen av för vinterhalvåret.

Vi inför nya parkeringsregler – Aimo anlitas som parkeringsbolag
För att få ruljangs på parkeringsplatser och ge alla möjlighet att parkera kommer vi att anlita parkeringsbolaget Aimo. Vi kommer att ha ett löpande avtal med dem. Vi återkommer med en nyhet kring detta när avtalet träder i kraft och de har satt upp skyltar om vad som gäller.

Motorsågskurs
En instruktör kommer att anlitas för att utbilda i motorsåg för AB certifikat. Håll utkik efter datum, vi informerar på hemsidan via nyhet och på ”Vi i Sättra:s” Faceboook-sida.

Ny hemsida
Styrelsen tog beslut om att påbörja arbete med att skapa en ny hemsida i en ny applikation som ger oss en säkrare och bättre hemsida samt möjligheter till att enklare hantera medlemsärenden. Medlemmarna kommer också kunna få information om nyheter på hemsidan via mail.

Kolonilotter vid Gräsdalen
Då vi inte fick in några intresse-anmälningar så lägger vi ned denna idé.

Arrende-avtal för all-aktivitetsbanan
Vår samfällighet har många områden som vi har ansvar för och vi har idag svårt att få tillräckligt många engagerade i underhållet av de områden som framgår enligt våra stadgar. Vi vill inte lägga på ytterligare underhåll då vår ekonomi inte heller tillåter ytterligare områden att underhålla.
Styrelsen kommer därför att erbjuda ett arrendeavtal till Byhusets förening så att de får möjlighet att nyttja marken för all-aktivitetsbana med tillhörande utrustningar.

Vi passar från styrelsen på att tacka alla involverade, en tapper skara som i riktig by-anda hjälpt till att utöka möjlighet till aktiviteter här i Sättra by. Ingen kan göra allt – men vi kan alla göra lite!


Stort tack till

Mikael Dahllöf
Bosse Millerud
Rickard Stenwreth
Pierre Cichini
Anders Carselid
Anders Hedqvist
Johan & Carina Hjort
Johan Larsson
Dan Cederqvist
Sara Johansson
Ellen & Noel Hjort
Peter & Britt-Inger Nyberg
Åke Dahlöf
Ove Viker
William ”Snickar Wille”
Gustav (Pappersansvarig)
Mattias Högdahl
Peter W Godin
Jonas Ohlsson
Maud
Tommy Berglund
Lars Lund

(med reservation för ev felskrivningar samt om vi glömt någon på listan så tackar vi hen också!)

Information från styrelsen - juni 2022

Ytterligare förändringar av bastuns öppettider

Som vi alla märkt av har elpriset stigit kraftigt. Det har även påverkat föreningens kostnader. Ett led i att hålla vår budget är att ändra öppettider för bastun. Styrelsen har beslutat att bastukvällarna på onsdagar kommer att utgå tills vidare. Bastun kommer endast att vara öppen på lördagar och då med förkortad öppettid  mellan kl 16-20..
För er som besöker pool-området på sommaren, bastun är bara påslagen på lördagar även om poolområdet är öppet.
Observera – det är viktigt att vi hjälps åt att spara på varmvattnet – att värma vattnet innebär också elkostnader.

Avgift för tillträde till poolområde
Alla medlemmar i Sättra samfällighet har via sitt medlemskap tillgång till poolområdet. Om du inte är medlem, kom ihåg att betala antingen årsavgift eller så betalar du per gång du besöker området. Se mer information om detta här

IP Only
Förhandlingar med IP Only pågår fortfarande. Vi återkommer när vi har kommit till ett avslut.

Bevarande av Bergshamra-ån
En glädjande nyhet är att Norrtälje kommun skickar konsulter för att undersöka ifall man kan höja vatten-nivån i sjön Snävingen. Syftet är att bevara Bergshamra-ån som bland annat rinner genom Sättra och ut i Snävingen.

Vattenproblemen
Vi åtgärdar kontinuerligt smärre läckage runtom i området. Tänk på att det är husägarens ansvar att laga vattenskador från utkastaren till huset. Om en sådan skada uppstår så innebär det tyvärr att föreningen måste stänga av vattnet för samtliga inom samma gata tills husägaren åtgärdat skadan. Vi har ett gammalt system och åtgärder felaktigheter vartefter vi upptäcker dem. Hör av dig till Anders Garper som är vattenansvarig ifall du upptäcker en läcka.

Vägunderhåll
Väghyvling är genomförd. Återstår ett större potthål på Lövhagsvägen som ska åtgärdas inom kort.

Släpvagn finns att hyra
Notera att det finns en släpvagn i föreningen som du kan hyra, praktiskt eftersom du slipper åka extra för att lämna tillbaka ifall du hyrt på annan plats. Avgiften är för närvarande 200 kr/ gång.Kotntakta Mark Öberg för att hyra släpvagn.

 


 

Din Rubrik

Infromation från styrelsen maj 2022

Ledamöter
2022-05-22 Uppdatering - Tyvärr har Tommy Kårberg, som blev invald i styrelsen på årstämman, klivit av som ledamot.
Då ordförande tagit över avtalshanteringen så väntar vi med att söka ny ledamot till styrelsen.

Dock, om du skulle vara intresserad av att vara med och föra vår förening framåt, anmäl gärna ditt intresse via vårt formulär på hemsidan, valberedningen tar tacksamt emot intresse-anmälningar!

IP Only
Vi fortsätter diskussioner med IP Only angående kvarstående projektpunkter (se årsmöteskallelsen)

Sommarvattnet
Som ni har förstått utifrån de nyheter som lagts upp är det fortfarande problem med läckor. Det är ett ständigt problem då vårt vattenledningssystem är gammalt. Ett schema för vattenprover har lagts upp för året, både ett krav vi har från Norrtälje Kommun och förstås viktigt att vi har ett rent vatten utan föroreningar. Nästa prov kommer att tas under maj.


Vid läckage behöver vi kontakta IP Only för att de ska kunna bedöma ifall de är orsaken till läcka. Läckan vid Åkermarksvägen var inte orsakad av
IP Only utan det var en koppling som frusit sönder. Vi hoppas att läckan snart ska vara lagad, vi återkommer så snart det är klart.


Det finns ett antal åtgärder som behöver vidtas, Anders Garper, vår nya vattenansvarige har tillsammans med Jonas, avgående vattenansvarig gått igenom vad som behöver göras. Vi prioriterar förstås det som är mest akut men förbereder också plan för åtgärder på längre sikt. Det är många åtgärder som är både  kostsamma och tidskrävande. Vi försöker hitta bästa lösning med externa leverantörer för att minska på arbetsbördan för styrelsen. Som ett exempel har Anders redan behövt ta ledigt från sitt ordinarie heltidsjobb för att hantera vattenläckor här i Sättra.


Skog och Jakt
Under förra året var ett antal medlemmar med och röjde stigar. Nu avser vi att använda en del av det spillvirke som blev kvar från pool-renoveringen till att skapa "broar" över blöta partier på stigarna

Problem med vildsvin
Vi har haft problem med vildsvin i området och styrelsen gav under förra året jaktarrendatorn tillstånd att åtla men inte att lagra mat i ladan.
Vi hoppas att de åtgärder som jaktarrendatorn har gjort, har gett resultat och att vi fått bort åtminstone en del av vildsvinen.
Om ni har några frågor kring detta, kontakta Peter Eriksson i styrelsen.

Fiskeklubben
Samfälligheten har sponsrat fiskeklubben med 5 000 kr för inplantering av ädelfisk. Då inplantering inte kommer att ske i år, kommer vi inte att sponsra fiskeklubben.

Poolområdet
Som ni säkert sett från tidigare nyheter så pågår renovering av trallen runt poolen. Vi har ett gäng som alltid ställer upp, vi ser gärna fler som hjälper till. Renoveringen i detta fall görs med frivilliga krafter, åter ett sätt för oss att hålla ner våra kostnader.
Man behöver inte kunna snickra, man kan vara hantlangare eller du kanske gillar att baka - fikabröd är alltid välkommet till våra gemensamma frivilliga arbeten föreningen.
Poolen siktar på att öppna kring midsommar - men det förutsätter att arbetet med trallen är klar.


Koloni-lotter - intresseförfrågan
Styrelsen har fått in förfrågan om att skapa koloni-lotter i Gräsdalen. Vi ställer oss positiva till det. Innan vi gör något vidare vill vi gärna höra hur stort intresset är för detta.
Storleken på koloni-lotterna skulle kunna vara ca 10x10m. Observera, vi kommer inte att dra fram vatten till detta område, vi har tillräckligt med bekymmer med vårt vatten redan.
Kostnad: 500 kr/år. Hur dettta ska arrangeras återstår att klargöra efter att vi fått in intresse-anmälan från medlemmarna.
Vi kommer att sätta upp en lista på anslagstavlan nere vi Boulen (den stora vid vägen). Där kan du skriva upp dig ifall du är intresserad av att kunna odla på en koloni-lott. Observera att detta är bara en intresse-anmälan, ingen bindande anmälan. Listan kommer att finnas på plats senast lördag den 21 maj.


Vägarna
Dikena kommer att klippas efter midsommar. Inga andra större arbeten är inplanerde inom närmaste tiden.