Sättra samfällighet i Roslagen .

Ordningsregler

Sättra Samfällighetsförening ordningsregler
Fastställda vid årsmöte 2004, senast ändrade vid årsmöte 2017-04- 08.

1 Adressändring. Medlem är skyldig att till kassören snarast anmäla adressändring samt ägarbyte av fastighet.

 

2 Brevlådor. Medlem äger rätt att sätta upp brevlåda på anvisad plats. Brevlådan ska vara märkt med ägarens namn och vägadress.

 

3 Diken. Diken och dikesrenar som gränsar till enskild tomt skall av tomtägaren hållas rent från sly och gräs.

 

4 Grönområdet. Grönområdet skall ses som ett strövområde. Det är ej tillåtet av enskild medlem att förändra inom grönområdet. Mopeder och andra motorfordon får ej framföras i terrängen.

Hundar får ej vara lösa utan tillsyn. Hundar får ej bada i poolen (avskild gräsyta finns för hund) eller vid badstranden. Ryttare med häst uppmanas att se till att de ej trampar sönder marken.

 

5 Trädfällning. Trädfällning på föreningens mark får endast ske i samråd med skogsansvarig i styrelsen. Träd vid elledningar kan tas ned kostnadsfritt efter kontakt med Vattenfall.
Se även separat sida för detta – trädfällning på föreningens mark.

 

6 Sommarvatten. Vattensystemet är anpassat till högst 300 liter per dygn och fastighet. Om egna installationer sker efter ståndaren skall en avstängningskran finnas som fastighetsägaren ansvarar för. Bevattning av gräsmattor, tvättning av bilar och fyllning av privata badpooler är ej tillåten med sommarvattnet.

 

7 Vägar. Rekommenderad hastighet på våra vägar är 30 km/tim. Parkering av bilar är ej tillåten på våra vägar. Bilar som hindrar snöröjning eller akutbilar kommer efter tillsägelse att bogseras bort.

 

8 Årsavgift. Årsavgiften är olika för GA:1 och GA:2 medlemmar. Avgiften skall betalas enligt utsänd faktura.