Sättra samfällighet i Roslagen .

Nedan följer kort information om praktiska råd, tips och information som rör vår förening.

Adressförändring. Skall lämnas till kassören.

Arbetsdagar. 2-3 arbetsdagar klockan 10-14 /år. Avslutas med korv och fika. Se hemsidan för datum.

Anslagstavlor. Finns 7 stycken i området.

Bad. Det finns 2 badplatser i Norrsjön. En vid Norrsjövägens slut som vi får disponera med sandstrand, brygga och grillplats. Den andra badplatsen med sandstrand finns efter vägbommen på Lövhagsvägen.

Bastu. Herr och dambastu finns vid poolen.Går att hyra bastun för 100kr kontakta poolansvarig  För öppettider, se poolområdet.

Brevlådor. Finns 6 brevlådeställ i området. Vid Norrsjövägen/Byhusvägen finns föreningslåda. Märk din brevlåda och fastighet tydligt.

Boule. Drivs av föreningen Sättra Boule och minigolf. Det finns 4 boulebanor. Öppettider se hemsidan www.sattraboule.se.

Byhuset. Drivs av byhusföreningen, som är en bygdegårdsförening. Mer info kommer. 

Diken och skog. Diken och dikesrenar som gränsar mot din tomt skall skötas av fastighetsägaren. Diken och vägtrumma skall hållas rent från sten och sly. Trädfällning på föreningens mark får endast ske i samråd med skogsansvarig i styrelsen.

Eldningsförbud Mellan 1/4 och 30/9 råder eldningsförbud. Även eldning i tunna är förbjudet. Detta då vårt område är detaljplanerat och då gäller tuffare regler än utanför detaljplanerat område.

Fotbollsplan Vid Norrsjövägen ,sommarplan med två mål och gräsplan.

Fiske. I Björndalssjön finns möjlighet att lösa fiskekort för ädelfiske, se anslagstavlorna.

Grönområden. Föreningens område har en yta av cirka 1.5 km 2 varav tomterna uppgår till c:a 25 %. Det finns motionsspår, hästhagar och öppna ytor för hunddressyr.

Hjärtstarter Sitter i vita skåpet vid entrén till poolen.

Ljudvolym. Mellan 22-07 bör man unvika att använda bullriga maskiner, spela högljudd musik och hålla på med andra störande aktiviteter. 

Midsommarfirande. På midsommarafton träffas vi för gemensamma aktiviteter på. Se hemsidan för info.

Minigolf. Det finns en 12 hålsbana. Se Boule.

Uppställning fordon. Normalt får parkering endast ske på egen tomt. Kortvarig parkering får ske på områdets gemensamma parkeringar. Kontakta styrelsen om du är osäker.

Pool. På Byhusvägen vid bastuanläggningen finns en stor pool samt en barnpool. Dessa är öppna under sommarperioden. Bastun går även hyra för 100kr, kontakta poolansvarig.

Samfälligheten. Samfälligheten, som alla fastighetsägare inom vårt område enligt lag är skyldiga att vara medlemmar i, bildades 1973.

Slamtömning. Obligatorisk. Sker av upphandlad entreprenör från Norrtälje kommun normalt under vecka 16-17 och 42-43.

Sommarvatten. Finns draget fram till tomtgräns och är påsläppt normalt maj-oktober. Vattensystemet är anpassat till högst 300 liter per dygn och fastighet. Vattnet är ej avsett för vattning av gräsmattor, biltvätt eller fyllning av privata badpooler.

Sommarvattnet är påslaget 06-21 varje dag under sommarperioden, detta för att brunnshålen ska hinna återfylla sig och det ska räcka till alla. Under perioden då sommarvattnet är avstängt finns vatten att hämta från tappkran vid poolhuset.

Om din fastighet har kopplat sommarvatten vidare från föreningens tappkran in på tomten/fastigheten är du skyldig att vara ansluten med en fungerande avstängningskran. Om denna inte fungerar riskerar vi driftsäkerheten för övriga medlemmar. För anslutning efter föreningens ståndare ansvarar fastighetsägare själv.
Om du saknar eller har en trasig kran kan föreningen förmedla kontakt till rörmokare. Kostnad för byte är något som medlemmar själva står för. Kostnad för detta är ca 3700kr. Kostnad för plombering ca 2000kr.

Backventil - Krav om du kopplar ihop föreningens sommarvatten med egen brunn: Föreningen arbetar hårt för att säkerställa sommarvatten med bra kvalité. En viktig åtgärd för att skydda systemet är att det inte kopplas samman med egen brunn. Om du har kopplat samman sommarvattnet med egen brunn är det absolut nödvändigt att du installerar en backventil så att det egna brunnsvattnet inte kommer ut i sommarvattnet. Detta för att inte riskera att någon enskild brunn sprider t ex bakteriell tillväxt i ledningsnätet.

När vattnet är avstängt för säsongen önskar vi att samtliga medlemmar öppnar sina kranar kortvarigt för att släppa ut eventuellt vatten som riskerar att frysa sönder kranar och övriga komponenter.
Observera att kranen måste stängas efteråt eller i god tid inför påslag på våren.

Stadgar. Finns under fliken stadgar.

Tappställe. Vintertid/simmartid finns ett tappställe för åretruntvatten vid poolanläggningen på baksidan finns väg ner till tappkranen.

Utegym. Finns vid poolen.

Vinterförvaring. Möjlighet finns att hyra uppställningsplats för bil, husvagn, mc etc säsongsvis i föreningens lada.  Kontakta styrelsen. Det finns även en släpkärra att hyra för 100 kr/dygn.

Vägar. Rekommenderad hastighet på våra vägar är 30 km/tim.

Årsavgift. Årsavgiften är olika för GA:1 och GA:2 medlemmar och betalas enligt utsänd faktura som kommer med post. OBS ange alltid Fakturanr vid betalning.

Årsmöte. Se anslagstavla vid poolen samt hemsida för datum, tid och plats.

Ägarbyte. Skall lämnas eller mailas till kassören.

Ängar och diken. Ängar och diken slås 1gg/år och tidigast 1/7. Detta för att bevara mångfalden.

Feedback på innehåll mottages gärna.