Sättra samfällighet i Roslagen .

Nedan följer en kort A-Ö om praktiska råd, tips och information som rör vår förening.

 

Adressförändring. Skall lämnas till kassören.


Arbetsdagar. 2-3 arbetsdagar klockan 10-14 /år. Avslutas med korv och fika. Se hemsidan för datum.


Anslagstavlor. Finns 7 stycken i området.


Bad. Det finns 2 badplatser i Norrsjön. En vid Norrsjövägens slut som vi får disponera med sandstrand, brygga och grillplats. Den andra badplatsen med sandstrand finns efter vägbommen på Lövhagsvägen.


Bastu. Herr och dambastu finns vid poolen.Går att hyra bastun för 100kr kontakta poolansvarig  För öppettider, se poolområdet.


Brevlådor. Finns 6 brevlådeställ i området. Vid Norrsjövägen/Byhusvägen finns föreningslåda. Märk din brevlåda och fastighet tydligt.


Boule. Drivs av föreningen Sättra Boule och minigolf. Det finns 4 boulebanor. Öppettider se hemsidan www.sattraboule.se.


Byhuset. Verksamheten bedrivs i Byhusföreningens regi. För närvarande finns förskola i lokalerna.


Diken och skog. Diken och dikesrenar som gränsar mot din tomt skall skötas av fastighetsägaren. Diken och vägtrumma skall hållas rent från sten och sly. Trädfällning på föreningens mark får endast ske i samråd med skogsansvarig i styrelsen.

 

Eldningsförbud 

På förekommen anledning så påminner jag om att under tiden 1/4 till 30/9 råder eldningsförbud. Även eldning i tunna är förbjudet. Detta då vårt område är detaljplanerat och då gäller tuffare regler än utanför detaljplanerat område.

Med den nederbörd vi fått nu ett tag så kan man tycka att det inte borde vara någon fara med att elda i blöt mark men det ovan skrivna gäller!

Vill man elda något under denna period så ska man ta kontakt med brandkåren och begära tillstånd.

Grillning i därför avsedda anordningar är såklart tillåtna.

 

Fotbollsplan 

Vid Norrsjövägen ,sommarplan med två mål och gräsplan.

 

Fiske. I Björndalssjön finns möjlighet att lösa fiskekort för ädelfiske, se anslagstavlorna.
Förskola. Se Byhuset.


Grönområden. Föreningens område har en yta av cirka 1.5 km 2 varav tomterna uppgår till c:a 25 %. Det finns motionsspår, hästhagar och öppna ytor för hunddressyr.

 

Hjärtstarter 

Sitter i vita skåpet vid entrén till poolen.

Ljudvolym. Mellan 22-07 bör man unvika att använda bullriga maskiner, spela högljudd musik och andra störande aktiviteter. 


Midsommarfirande. På midsommarafton träffas vi för gemensamma aktiviteter på. Se hemsidan för info.
Minigolf. Det finns en 12 hålsbana. Se Boule.


Uppställning fordon. Normalt får parkering endast ske på egen tomt. Kortvarig parkering får ske på områdets gemensamma parkeringar. Kontakta styrelsen om du är osäker.


Pool. På Byhusvägen vid bastuanläggningen finns en stor pool samt en barnpool. Dessa är öppna under sommarperioden.Bastun går även hyra för 100kr kontakta poolansvarig.


Samfälligheten. Samfälligheten, som alla fastighetsägare inom vårt område enligt lag är skyldiga att vara medlemmar i, bildades 1973.


Slamtömning. Obligatorisk. Sker av upphandlad entreprenör från Norrtälje kommun normalt under vecka 16-17 och 42-43.


Sommarvatten.

Finns draget fram till tomtgräns och är påsläppt normalt maj-oktober. Vattensystemet är anpassat till högst 300 liter per dygn och fastighet.

Vattnet är ej avsett för vattning av gräsmattor, biltvätt eller fyllning av privata badpooler.

Sommarvattnet är påslaget 06-21 varje dag under sommar perioden, detta för att brunnshålen ska hinna återfylla sig och det ska räcka till alla. 


Stadgar. Finns under fliken stadgar.


Tappställe. Vintertid/simmartid finns ett tappställe för åretrun tvatten vid poolanläggningen på baksidan finns väg ner till tappkranen.

UtegymHåller på att byggas vid Vollybollplanen nere vid Poolområdet.


Vinterförvaring. Möjlighet finns att hyra uppställningsplats för bil, husvagn, mc etc säsongsvis i föreningens lada.  Kontakta styrelsen. Det finns även en släpkärra att hyra för 100 kr/dygn.


Vägar. Rekommenderad hastighet på våra vägar är 30 km/tim.


Årsavgift. Årsavgiften är olika för GA:1 och GA:2 medlemmar och betalas enligt utsänd faktura som kommer med post. OBS ange alltid Fakturanr vid betalning.


Årsmöte. Se anslagstavlor och hemsidan för datum, tid och plats.


Ägarbyte. Skall lämnas eller mailas till kassören.

Saknar ni något fråga gärna.