Sättra samfällighet i Roslagen .

Årsmötesprotokoll

Årsprotokoll.

Angående Campingen som förslogs.

 

Styrelsen har nu fått svar på förhandsbeskedet från Norrtälje Kommun bygg och miljö.
 
Längre uppställning av husvagn/husbil (camping) på idrottsanläggning är inte godkänt. Undantag gäller kortvarig uppställning i samband och vid idrottsevenemang. Även ställplats (1-2 nätters uppställning) är godkänt utan bygglov.
 
Med detta svar som underlag har styrelsen beslutat att inte gå vidare med någon form av uppställning på idrottsanläggningen tills vidare.
 
/Styrelsen.
 
Det kommer flera frågor om ställplatser/camping i anslutning till poolområdet som styrelsen ju föreslagit av flera anledningar. Styrelsen har ställt frågan till kommunens byggnadsnämnd om ställplatser eller camping kan godkännas på någon av föreningens områden.
I avvaktan på ett förhandsbesked i någon riktning kommer inte styrelsen att svara på frågor om detta ämne.
Så fort vi har ett svar från kommunen kommer vi att informera alla. Vi ber alla att tillsvidare avvakta vår info och undvika gissningar och ryktesspridning.
 
/Styrelsen.