Sättra samfällighet i Roslagen .

Välkommen till Sättra Samfällighet .

Varmt välkommen till Sättra Samfällighetsförening.

Vi är en förening med 213 medlemmar, både permanenta och sommarboende.

 

Inom vårt område finns sommarvatten, förskola, badplatser, poolanläggning, bastu, boule, minigolf och en sommarservering och härliga skogsområden .

Här hittar du t.ex.alltid aktuell information/störningar ,kontakt uppgifter mm

Så klicka runt bland flikarna och läs mer om oss.

 

INFORMATION

Nyhet

 

Sommarvattenansvarige                                              

låter hälsa att han vill

ha felanmälningar via sms på telefonnummer 073- 561 11 75.  

Lägg med: Namn ,Adress , och  Fel  i smset .

Så återkommer han snarast möjligt.

 

______________________

Info 

Kommunen har nu släppt en reviderad VA plan för 2020. Vi fanns med i föregående plan men nu är vi bortprioriterade. Olika områden som ska åtgärdas sträcker sig 10 år framåt. Utdrag:

”Sedan VA-plan 2018 har tre områden nedprioriterats för utbyggnad av allmänna vattentjänster och finns därav inte med i VA-plan 2020.
Riala-Sättra A&B
Områden där många enskilda avlopp har åtgärdats under de senaste åren. Område Riala-Sättra A är detaljplanelagt för fritidsbebyggelse. I Riala-Sättra A består majoriteten av de enskilda avloppsanläggningarna av sluten tank för vattentoalett samt infiltration för bad-, disk- och tvättvatten. I område Riala-Sättra B består bebyggelsen av en mer spridd karaktär där över hälften av fastigheterna bebos permanent.
Bygg- och miljönämnden bedömer att anläggningarna i dagsläget till stor del inte utgör någon uppenbar risk för människors hälsa eller miljön.”

 

 Poolområdet/sommar.

På grund av Corona och direktiv från FHM och Norrtälje kommun kommer hela poolområdet dvs poolen, bastun, duscharna och toaletterna att fortsättningsvis hållas stängda.                  

Om nödvändigt så kommer stängningen att vara hela sommaren.                        

Detta innebär att vi inte kommer att tömma,rengöra och fylla poolen för tillfället utan vi avvaktar tills förutsättningarna har ändrats.

Styrelsen beklagar detta men beslutet är lätt att ta med den situation som råder.

 

Midsommar firandet.

På grund av Corona så är midsommarfirandet inställt.

Beslutet är taget av Samfällighetens styrelse i samförstånd med styrelsen för Bouleföreningen.

 

Trädgårds/Schakt/Ris avfall 

På förekommen anledning så påpekar styrelsen att föreningens mark, vägdiken , ledningsgator etc inte är tillåtna avstjälpningsplatser för trädgårdsavfall, schaktningsmassor, ris, grot eller liknande.

Styrelsen kommer att kontakta Norrtälje Kommun Miljö och Hälsa vid misstänkta överträdelser.

 

Utegym

Arhete har påbörjats för att bygga ett utegym bredvid Vollybollplanen nere vid Poolområdet.

 

Mvh Styrelsen.